تبلیغات

 

به نام خداوند جان و خرد

لیست فعالین انجمن دوستداران شهر و طبیعت شوش

نام انجمن: دوستداران شهر و طبیعت شوش

مدیر انجمن: ساسان ساکی

رئیس هیت مدیره: بهروز علیدوست

نائب رئیس: نگار حیوری

خزانه دار: محمد پارسی فر

عضو هیئت مدیره: محمدمحمدیان فر

جانشین هیئت مدیره: سمیه هیوری

جانشین هیئت مدیره: حجت دامن افشان

بازرس: احمد زالی

جانشین بازرس: اشکان خصافی زاده

 

اعضای فعال انجمن:   بانوان      کدبانان

بانو خزینه پور

کدبان معتمدی فر

کدبان شوهانی

بانو شاه محمدی

کدبان الکثیر

کدبان خصافی زاده

کدبان جوکار

کدبان حمیدی

کدبان محمدی راد

کدبان احمدی

بانو حیدری نسب

کدبان حیدری

 

با آرزوی بهترین ها برای شما

انجمن دوستداران شهر و طبیعت شوش